تسریع در اجرای طرح جامع پسماند

طرح جامع پسماند شهر یزد در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری روز یکشنبه ۲۳ تیرماه بررسی و تصمیم نهایی بر آن شد که این موضوع در اولویت کاری سازمان پسماند و مراحل احرایی شدن آن در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه اعلام شد مشاورین جانمایی سایت کمپوست برای بررسی ظرفیت های محل به کمیسیون معرفی شوند.
زیباسازی تقاطع های اصلی سطح شهر، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که به جهت حجم زیاد ورودی برخی تقاطع ها و همچنین انتظار و ایستی که وسایل حمل و نقل در آن دارند در اولویت زیباسازی قرار گیرد.
در این زمینه مقرر شد در ابتدا، زیباسازی تقاطع هایی که در منطقه چهار وجود دارد اصلاح گردد تا در ادامه در دیگر مناطق این طرح اجرایی شود.
تهیه طرح نوار سبز مجاور راه آهن و بررسی وضعیت اراضی مجاور آن از دیگر مباحث مورد بحث کمیسیون بود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات