نصب پایه چراغ های بلوار حافظ با طراحی ویژه و با نمادی از معماری اصیل بستکی

نصب پایه چراغ های بلوار حافظ با طراحی ویژه و با نمادی از معماری اصیل بستکی

منبع خبر

شهرداری بستک

شهرداری بستک

شهرداری بستک یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بستک می باشد

    نظرات