اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان آذرشهر تشکیل شد

رئیس اداره منابع شهرستان آذرشهر از تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس پرویز ابراهیم نژاد با اعلام این خبر افزود: در این جلسه اولویت بخشی به انسداد چاههای غیر مجاز محفوره در حریم ضروری چاههای آب شرب شهری وروستائی و پیگیری اقدامات حفاظتی مورد تاکید قرار گرفت.

وی همچنین افزود: به منظور جبران بخشی از خسارت وارد ه بر منابع آب زیرزمینی در اثر اضافه برداشت از چاههای دارای پروانه مقرر شد پس از اخذ حکم قضائی نسبت به دریافت هزینه جرائم  برداشت مازاد بر میزان مندرج در پروانه بهره برداری از چاههای مجاز اقدامات مقتضی معمول شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات