برگزاری جلسه بررسی تملک اراضی مورد نیاز سد شهیدان امیرتیموری...

به منظوربررسی روند فعالیت های مربوط به تملک اراضی مورد نیاز سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) شهرستان رابر جلسه ای در دفتر معاونت طرح و توسعه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۸ به منظوربررسی روند فعالیت های مربوط به تملک اراضی مورد نیاز سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) شهرستان رابر جلسه ای در دفتر معاونت طرح و توسعه برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل موجود توضیحاتی از سوی مدیر دفتر حقوقی شرکت ارائه شد و سپس راهکارهای قانونی از طرف اعضاء مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات