برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای لرستان

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای لرستان


️به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت با حضور مدیر عامل و اعضاءاین شورا  به منظور بررسی نقاط قابل بهبود ارزیابی عملکرد در دفتر مدیر عامل برگزار گردید.

️در این جلسه بررسی جزء ۵ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص ورود آمار نیروی انسانی در سامانه کارکنان دولت ،سیاستهای نظام پذیرش وبررسی پیشنهادات ،تامین اعتبار سامانه رصد منابع آب شرکت از محل مدیریت بحران ،ابلاغ تفاهم نامه سه ساله نقشه راه اصلاح نظام اداری ،برنامه های عملیاتی تفاهم نامه سه ساله ،گزارش فاز دوم سامانه رصد منابع آب ،تغییرات  ملی ساختارهای سازمانی ،به روز رسانی ساختار سازمانی وپست های سازمانی ،تعیین کارگروه های سامانه نظام پیشنهادات ،نقش مدیریت سبز در ارزیابی عملکرد سالانه،ابلاغ سیاستهای عملکردی سال ۱۳۹۸،بررسی مصوبات کمیته های زیر مجموعه کمیسیون وپیگیری مصوبات جلسه قبلی کمیسیون مورد بحث وبررسی و در دستور کار قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات