جلوگیری از برداشت بیش از ۱۷۴ هزار متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در...

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی یک هفته گذشته با انسداد ۵ حلقه چاه غیر مجاز و جمع آوری دو مورد منصوبات غیرمجاز چاه ها در مجموع از برداشت سالانه بیش از ۱۷۴هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با تلاش کارشناسان حقوقی و با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی یک هفته گذشته ۵ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع به عمق  ۱۲۱ متر و با دبی ۴  لیتر برثانیه  پر و مسلوب المنفعه شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر و مسلوب المنفعه شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج بیش از ۱۷۴ هزار متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد که ۷۹ هزار و ۲۰۰ متر مکعب آن مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز است.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد:ً طی این مدت در بخش آب های سطحی۲ مورد صدور اخطاریه و در بخش آب های زیرزمینی،۲ مورد جمع آوری منصوبات غیر مجاز با حجم آب صرفه جویی شده بیش از ۹۵ هزار متر مکعب، ۱۷ مورد کنترل و بهره برداری، ۱۰ مورد چاه غیر مجاز شناسایی که منجر به صدور اخطاریه گردید و همچنین با پیگیری های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب ۵ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار اقدام گردید.

نیکنام با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات