جمع آوری داوطلبانه زراعت غیرمجاز از بستر نهر علی خراط توسط متخلف

مدیر امور منابع آب ورامین گفت: با پیگیری های به عمل آمده، زراعت غیرمجاز در بستر نهر علی خراط توسط متخلف به صورت داوطلبانه جمع آوری و با این اقدام بیش از ۲۷ هزار متر مربع از اراضی حریم و بستر این نهر از ید متصرف خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، محمد داودی با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: طبق گزارش واحد آب های سطحی این امور هنگام بازدید از منطقه پیشوا مشخص شد شخصی مبادرت به تسطیح، کشت و زراعت در داخل بستر و حریم نهر طبیعی علی خراط  واقع در روستای عسگرآباد از توابع شهرستان پیشوا نموده که این اقدامات موجبات انسداد و کاهش ظرفیت آبگذری نهر طبیعی مذکور را فراهم آورده بود.

وی افزود: پس از دریافت این موضوع فورا اخطاریه  لازم قانونی توسط واحد آبهای سطحی این امور به متخلف ابلاغ و پس از پیگیری های به عمل آمده  و اخذ دستور قضایی سرانجام شخص متخلف داوطلبانه نسبت به جمع آوری زراعت خود از داخل بستر و حریم نهر طبیعی مذکور اقدام کرد.

مدیر امور منابع آب ورامین تصریح کرد: با این اقدام مساحتی در حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ متر مربع از بستر نهر طبیعی علی خراط در محدوده موصوف آزاد سازی و رفع تصرف گردید.

داوودی در پایان خاطرنشان کرد: امور منابع آب ورامین به عنوان نماینده شرکت آب منطقه ای تهران به مداوم در حال رصد وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده عملکرد مربوطه هست و در جهت صیانت از منابع آبی از طریق دستگاه قضایی با متخلفان به صورت قاطع برخورد قانونی خواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات