بازدید مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از سد شهرچای و دریاچه...

مهندس محمد حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در سفر یکروزه به استان آذربایجان به اتفاق همراهان و در معیت مهندس دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از سد شهرچای و وضعیت دریاچه ارومیه بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این برنامه بازدید مهندس دوستی رضایی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: از ابتدای سال آبی ۹۸-۹۷ تاکنون حدود ۵۱۹ میلیمتر بارش در حوضه دریاچه ارومیه به ثبت رسیده است و در اثر بارشهای خوب و مناسب ذخایر برفی استان نیز نسبت به سال قبل با وسعت ۱۲۵۰۰ کیومتر مربع به حدود ۳ برابر افزایش یافته است.

وی همچنین اظهار داشت از رودخانه های استان در سال آبی جاری حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده و در حال حاضر این دریاچه از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

دوستی رضایی افزود:  مقدار شوری بر اساس باقیمانده املاح خشک دریاچه ( TDS ) نیز  ۲۷۶ میلی گرم در لیتر در خرداد ماه سال جاری به ثبت رسیده که نسبت به مشابه سال قبل به نصف کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین نحوه قرائت تراز سطح آب و اشل دریاچه را به حاضرین بیان نمود و افزود:  تراز سطح آب در حال حاضر رقم ۱۲۷۱/۷۲متر است که نسبت به ابتدای سال آبی جاری یعنی مهر ماه ۱۶۴ سانتی متر افزایش دارد که با احتساب کاهش۵۱ سانتی متری تراز بستر مجموعاً عمق دریاچه ۲۱۵ سانتی متر نسبت به ابتدای سال آبی جاری در طول بزرگراه شهیدکلانتری افزایش پیدا کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربايجان غربی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربايجان غربی

    شركت آب منطقه‌ای آذربايجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات