برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان

برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت تولید نیروی برق خراسان

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق خراسان

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات