بازدید از کارخانه ماشین سازی کیهان خرم آباد با حضور مدیر عامل شرکت برق حرارتی

بازدید از کارخانه ماشین سازی کیهان خرم آباد با حضور مدیر عامل شرکت برق حرارتی

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات