دیدار مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان

دیدار مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان
مهندس طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان بازدیدکرد


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، در این بازدید مهندس طرزطلب پروژه های بازسازی برج خنک کننده واحد ۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان و طرح های بهینه سازی نیروگاه اصفهان را مورد بازدید قرار داده و در جلسه ای با مدیران شرکت مدیریت تولید برق اصفهان از اینکه تولید برق در نیروگاه اصفهان در سه ماهه اول سال ۹۸ حدود ۵ برابر دوره مشابه سال قبل بوده است، ابراز خشنودی نموده و نوید حل و فصل برخی مشکلات درخصوص مزایای انگیزشی کارکنان نیروگاه ها را دادند.


بنابراین گزارش در ابتدای جلسه، مهندس بهمن نیکی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان میزان تولید نیروگاه اصفهان را با مقدار آب تحویلی به نیروگاه، متناسب دانسته و آمادگی تولید واحدهای نیروگاه اصفهان با قدمت ۵۰ سال را ناشی از زحمات کارکنان متخصص شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان دانستند و ابراز امیدواری کردند که مسوولین شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، راهکارهایی برای ایجاد انگیزه بیشتر برای کارکنان نیروگاهها ارائه طریق نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات