برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع حریم ها در شبکه توزیع

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع حریم ها در شبکه توزیع

لینک اصل خبر در سایت مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    منبع خبر

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات