برگزاری جلسه گزارش زیست محیطی شد شهیدان امیرتیموری (صفارود)

برگزاری جلسه گزارش زیست محیطی شد شهیدان امیرتیموری (صفارود)

جلسه هماهنگی گزارش زیست محیطی سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و مسئولین مربوطه در تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه هماهنگی گزارش زیست محیطی سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) در تیرماه ۹۸ با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و مسئولین مربوطه در تهران برگزار شد. در این جلسه نسبت به مسائل مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات