بستر و حریم رودخانه های استان مرکزی بایستی تا قبل از فصل بارندگی از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز آزادسازی شود

بستر و حریم رودخانه های استان مرکزی بایستی تا قبل از فصل بارندگی از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز آزادسازی شود

دکتر زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در شورای حفاظت از منابع آب این استان ، عنوان کرد: تصرفات بستر و حریم رودخانه ها پدیده ای یک روزه نیست و باید با ساز و کار قانونی از این امر جلوگیری شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به نقل ازاستانداری مرکزی، معاون امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان داشت: در استان مرکزی تعداد زیادی رودخانه وجود دارد که بستر و حریم قانونی آنها تعیین نگردیده و بایستی قبل از فصل بارندگی، مورد مطالعه و تعیین حریم و بستر گردند و با جدیت تمام از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این محدودها جلوگیری شود. زندیه وکیلی نیاز به تصویب قانون و تخصیص اعتبار از سوی مراجع ذیربط برای ساماندهی مسیر رودخانه ها را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تعیین بستر و حریم رودخانه ها و آزاد سازی آن از هرگونه تجاوز و تصرفات غیر ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات