شرکت آبفار یزد حائز رتبه اول شد

شرکت آبفار یزد در خصوص اداره حراست وامور محرمانه موفق به کسب رتبه اول شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:اداره حراست وامور محرمانه این شرکت با توجه به بررسی های گزارش های عملکرد چهارماهه ونظرات تخصصی روءسای گروه ها در بخش های حفاظت کارکنان،حفاظت فیزیکی،حفاظت فن آوری اطلاعات،حفاظت اسناد وطرح وبرنامه،در بین شرکت های آب وفاضلاب روستایی موفق به کسب رتبه اول شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات