انتصاب فرزند معاون منابع انسانی شرکت آبفار گیلان بعنوان مشاور امور کارآفرینی کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت

انتصاب فرزند معاون منابع انسانی شرکت آبفار گیلان بعنوان مشاور امور کارآفرینی کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات