مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان، افشین نورایی رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکت با اشاره به اهمیت موضوع حفظ آب به عنوان ارزشمندترین سرمایه ملی گفت: مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد مستلزم بهره برداری منطقی و مناسب ازمنابع آبی و برنامه ریزی جهت مدیریت عرضه و تقاضای آب با استفاده از دانش مهندسی و بروز می باشد.

مهندس نورایی بیان داشت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از آب شرب موردنیاز روستاهای استان از چاه ها تامین می شود ، با هدف اندازه گیری دقیق میزان برداشت از منابع آب ، پروژه استاندارد سازی تجهیزات سر چاهی و نصب فلومتر الکترومغناطیسی و آلتراسونیک از سال ۹۵ آغاز شد، ۶۳ مورد از دستگاههای فوق در سنوات قبل به بهره برداری رسید و ۳۵ دستگاه نیز در حال نصب است که نتیجه پروژه مذکور اندازه گیری بیش از ۷۵ درصد از میزان برداشت از چاه ها و بخش عمده ای از برداشت از چشمه ها می باشد.
رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف با اشاره به اینکه بخشی از هدررفت آب مربوط به سرریز و نشت از مخازن ذخیره است اظهار داشت: با هدف رفع حذف سرریز مخازن نسبت به نصب و راه اندازی ۴۲ دستگاه کنترل سطح رادیویی و بازسازی ۲۵ باب مخزن فلزی اقدام شده است.
افشین نورایی با تاکید بر مدیریت مصرف آب و ضرورت کاهش آب بدون درآمد یادآور شد : اقداماتی نظیر زون بندی و مدیریت فشار در شبکه توزیع، شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع، تهیه نقشه تراکم اتفاقات، کاهش زمان رفع اتفاقات، تعویض کنتور خراب مشترکین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی روش های مصرف صحیح آب و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و جلوگیری از هدررفت آب نیز به صورت مستمر در دستور کار شرکت قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات