وضعیت آب روستای تهم شهرستان زنجان بررسی شد

وضعیت آب روستای تهم شهرستان زنجان بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، رضا کابلی به همراه مدیرمسئول خبرگزاری فارس زنجان از روستای تهم شهرستان زنجان در خصوص وضعیت آب شرب بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان در پی اعتراض برخی از اهالی روستای تهم مبنی بر قطع بودن آب در منطقه به همراه مدیرمسئول خبرگزاری فارس زنجان از وضعیت منابع تولید،مخازن و تاسیسات آبرسانی روستا بازدید کرد.

رضا کابلی با اشاره به اینکه در روستای تهم مشکل کمبود آب نداریم، افزود: در روستای تهم ۲ برابر الگوی مصرف آب تولید و در اختیار اهالی قرار می گیرد.

وی افزود : عدم رعایت الگوی مصرف، استفاده از آب شرب برای مصارف کشاورزی و انشعابات غیرمجاز از دلایل عمده کمبود آب در روستای تهم و سایر روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان در ادامه تصریح کرد: به دلیل استفاده بدون مدیریت تعدادی از اهالی روستا با کمبود آب مواجه گردیده اند.

در ادامه این بازدید مدیرعامل بر پیگیری جمع آوری انشعابات غیرمجاز، عدم استفاده از آب شرب در مصارف کشاورزی و دام و رعایت الگوی مصرف از سوی اهالی تاکید نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات