برگزاری کارگاه آموزشی مشترک آبداران و بهورزان در ش...

برگزاری کارگاه آموزشی مشترک آبداران و بهورزان در ش...

برگزاری کارگاه آموزشی مشترک آبداران و بهورزان در شهرستان تکاب

کارگاه آموزشی مشترک آبداران و بهورزان در شهرستان تکاب برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور ۶۰ نفر از آبداران، بهورزان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان برگزار و راهکارهای همکاری برای ارتقای بهداشت وسلامت آب شرب در روستاها مورد بررسی قرار گرفت.

دراین کارگاه آموزشی،مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب، با تقدیراز تلاش ها و زحمات فعالان حوزه بهداشت محیط و تامین آب شرب سالم در اداره آب و فاضلاب روستایی، برگزار ی اینگونه جلسات  را گامی بزرگ در راستای ارتقای کیفیت آب شرب  برای مردم عنوان کرد.

سجّاد محمودی مدیر  امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تکاب نیز با بیان اهداف این کارگاه و مشکلات اجرایی در کنترل کیفی آب شرب روستایی، بر لزوم افزایش تعامل با مراکز بهداشتی روستایی تاکید کرد.

وی با ارائه گزارش از آخرین وضعیت آب شرب روستاها و شاخص‌های کمی و کیفی موجود، به بیان مطالبی در خصوص عوامل آلودگی آب شرب، اهمیت پیشگیری از آلودگی آب شرب روستاها، اهمیت و نقش تعامل و هماهنگی بین آبداران و بهورزان در بهبود کیفیت آب شرب روستاها، پرداخت.

تشریح سامانه های گندزدایی، ارجحیت کلر نسبت به سایر گندزداها جهت گندزدایی آب آشامیدنی، انواع روش های کلرزنی در روستاهای تحت پوشش، کلرسنجی و شست وشوی مخازن از جمله موارد مطرح در این کارگاه آموزشی بود.

درپایان این کارگاه، پس از جمع بندی مباحث مطرح شده،  پرسش های حاضرین دریافت و مقرر گردید به صورت مکتوب توسط مسئولین و کارشناسان آب و فاضلاب روستایی و  مرکز بهداشت  پاسخ داده شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات