حضور شرکت آبفار در مانور زلزله شهر خامنه شبستر

حضور شرکت آبفار در مانور زلزله شهر خامنه شبستر

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ، مهندس ایمانلو سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت : به منظور ارزیابی میزان آمادگی تیم های مدیریت بحران استان در مواجهه با زمین لرزه احتمالی ، این شرکت نیز مانند سایر دستگاه های استان با تجهیزات کامل از جمله چهار دستگاه تانکر آبرسانی سیار ، یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری ، ۱۲ فقره شیر برداست ، یک دستگاه تصفیه و بسته بندی آب ، یک دستگاه آزمایشگاه سیار ، سه دستگاه خودرو مدیریت بحران با تجهیزات کامل و یک دستگاه جرثقیل حضور داشتند.
وی افزود : این مانور با هدف آشنایی ادارات با مخاطرات زلزله و راه های عملی مقابله با این خطرات برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی یک شرکت در شهر تبریز می باشد

   نظرات