انتصاب مهندس علی رضایی بعنوان مجری طرحهای پست انتقال (۱۳۹۸/۰۴/۱۹)

به موجب حکمی از سوی کمیته انتخاب و انتصاب مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان مهندس علی رضایی بعنوان مجری طرحهای پست انتقال این شرکت منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات