همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان خراسان‌شمالی با دستور رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس
توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت شیروان و پست ۱۳۲ کیلوولت زیارت به بهره برداری رسید

همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان خراسان‌شمالی با دستور رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت شیروان و پست ۱۳۲ کیلوولت زیارت به بهره برداری رسید

همزمان با سفر رئیس جمهور به استان خراسان شمالی پروژه های شرکت برق منطقه ای خراسان به                    بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان ، پست ۱۳۲ کیلوولت زیارت و خط تغذیه آن در شهرستان شیروان وتوسعه پست ۴۰۰ کیلوولت شیروان -  ۳ بی نیروگاهی با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو وجمعی از مدیران ارشد استان خراسان شمالی با دستور رئیس‌جمهور و به صورت همزمان از طریق ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید.

همین گزارش می افزاید: توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت شیروان با  ۱۲۵ میلیارد ریال و پست ۱۳۲ کیلو ولت زیارت وخط تغذیه آن با ۸۵ میلیارد ریال جمعا بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خراسان احداث و به بهره برداری رسید.

شایان ذکر است  ، تزریق تولید بخش بخار نیروگاه شیروان به شبکه ، رونق تولید و افزایش رفاه ، کاهش تلفات شبکه فشار متوسط ، برقرسانی به متقاضیان و مشترکین ، افزایش قابلیت مانور شبکه فشار متوسط و افزایش رضایت مشترکین  ، از اهداف احداث  این پروژه ها عنوان است.

/ لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خراسان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خراسان

  شرکت برق منطقه ای خراسان

  شرکت برق منطقه ای خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات