تقدیر مدیرعامل توانیر از تامین برق مراکز آزمون سراسری در پایتخت

گفتنی است؛ کمیته کنترل پایداری شبکه برق رسانی در  مراکز برگزاری کنکور سراسری از هفته های قبل از برگزاری این آزمون برگزار و از پست های تغذیه کننده ۲۹ مرکز این آزمون بازدید و عملیات سرویس و تعمیرات در صورت لزوم در این پست ها انجام شد.
در همین راستا؛ ۲۴ ساعت قبل از برگزاری این رویداد تمام عملیات با برنامه بر روی فیدرهای این مراکز متوقف و ماشین های عملیاتی به همراه نیروهای حراست این شرکت، تا پایان برگزاری کنکور سراسری در محل، حضور داشتند.
همچنین، کمیته کنترل و پایداری برق باعنوان" کشیک ویژه"  در روزهای ۱۳ و ۱۴ در هر دو نوبت صبح و عصر در ستاد مرکزی و مناطق بیست و دو گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ حضور و در حال پایش این مراکز بودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات