برگزاری جلسه مدیریت مصرف آب

برگزاری جلسه مدیریت مصرف آب

به گزارش روابط عمومی در این جلسه که در راستای بهینه سازی مصرف آب برگزار شد، عوامل و علل موثر در کاهش مصرف آب بررسی و توصیه هایی در این خصوص به واحدهای مرتبط داده شد . در ادامه جلسه خروج های اضطراری واحدهای نیروگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جهت جلوگیری وکاهش خروج ها تصمیماتی گرفته شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق زرند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق زرند

  شرکت مدیریت تولید برق زرند

  شرکت مدیریت تولید برق زرند یک شرکت در شهر زرند می باشد

   نظرات