معاینات ادواری و سلامت سنجی کارکنان نیروگاه مشهد صورت پذیرفت

معاینات ادواری و سلامت سنجی کارکنان نیروگاه مشهد صورت پذیرفت

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهدمرحله اول معاینات ادوار ی و سلامت سنجی  سال ۱۳۹۸ همکاران نیروگاهی در بخش ایمنی و آتش نشانی نیروگاه به پایان رسید. لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات