طرح ملی کنترل فشار خون در خانه بهداشت نیروگاه قم انجام شد

با توجه به اینکه فشار خون از اولویت دار ترین بیماریهای غیر واگیردار به شمار می رود، طرح ملی کنترل فشار خون برای تعداد ۲۲۰ نفر از کارکنان نیروگاه قم انجام و نتایج توسط بهیار خانه بهداشت در سامانه «بسیج ملی کنترل فشار خون» ثبت گردید.

شایان ذکر است در بیماریهای غیرواگیردار مهمترین عامل، سبک زندگی است که در فشار خون؛ وراثت، شیوه زندگی و تغذیه بسیار مهم می باشد.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات