برگزاری کلاس آموزشی- توجیهی ایمنی کارآموزان سال ۹۸ نیروگاه طوس

برگزاری کلاس آموزشی- توجیهی ایمنی کارآموزان سال ۹۸ نیروگاه طوس

کلاس آموزش ایمنی ویژه ی کارآموزان نیروگاه طوس توسط دفتر برنامه ریزی و آمار برگزار گردید.

کلاس آموزشی ایمنی، پیرو شروع دوره کارآموزی تابستان ۹۸ با حضور ۲۸ نفر از دانشجویان دانشگاههای کشور در نیروگاه طوس، در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ توسط کارشناس ایمنی دفتر برنامه ریزی و آمار، آقای مهندس حیدری برگزار گردید.
در این دوره آموزشهای لازم در مورد شناخت انواع خطرات در نیروگاه، آشنایی با عوامل یازده گانه بروز حادثه در کار، آشنایی با لوزی خطر (نصب شده در نیروگاه)، اصول مراقبت از نیروی انسانی و مراقبت از تجهیزات (اموال) نیروگاه، ، ضرورت استفاده از لوازم حفاظت فردی، تجهیزات و ابزارآلات مناسب و ایمن در نیروگاه برای حاضرین در جلسه ارائه گردید. امید است با یاری خداوند متعال و توجه به اصول ایمنی و رعایت آن، شاهد هیچ گونه حادثه ای برای کسی نباشیم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق طوس

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق طوس

  شرکت مدیریت تولید برق طوس

  شرکت مدیریت تولید برق طوس یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات