مهندس طرز طلب از روند پیشرفت پروژه H۲۵ نیروگاه طرشت بازدید کردند

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

منبع خبر

شركت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

شركت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک سازمان دولتی می باشد

نظرات