مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست و امور محرمانه نیروگاه طرشتمراسم تکریم و معارفه مدیر حراست و امور محرمانه نیروگاه طرشت، با حضور جناب آقای مهندس روحی مدیر کل دفتر حراست شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی،جناب آقای دکتر شریعت نیا ریاست شورای هماهنگی حراست صنعت آب و برق، مدیران حراست نیروگاههای ری و بعثت، معاونت پرسنلی حراست شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، روسای ادارات حراست شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیر عامل و معاونین و مدیران نیروگاه طرشت برگزار گردید. در این مراسم از خدمات صادقانه جناب آقای مهندس نظری تقدیر و تشکر و جناب آقای میرصانع بعنوان مدیر حراست و امور محرمانه نیروگاه طرشت منصوب گردیدند.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

منبع خبر

شركت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

شركت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک سازمان دولتی می باشد

نظرات