بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شرکت مدیریت تولید برق ری

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شرکت مدیریت تولید برق ری

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - با توجه به پیشبرد اهداف عالی آموزش و پژوهشی ، ارتباط صنعت با دانشگاه تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷ از نیروگاه ری بازدید و با روند تولید برق آشنا شدند شدند .​

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات