بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شرکت مدیریت تولید برق ری

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شرکت مدیریت تولید برق ری

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - با توجه به پیشبرد اهداف عالی آموزش و پژوهشی ، ارتباط صنعت با دانشگاه تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷ از نیروگاه ری بازدید و با روند تولید برق آشنا شدند شدند .​

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق ری

منبع خبر

شركت مدیریت تولید برق ری

شركت مدیریت تولید برق ری یک سازمان دولتی در شهر رى می باشد

نظرات