نتایج اولیه انتخابات هشتمین دوره شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور

مهندس غلامحسین عسکری رییس سازمان  و مهندس احمدرضا طاهری اصل عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در جمع ۶۴ منتخب شورای مرکزی قرار گرفتند.
برای این عزیزان و سایر منتخبین آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون مى نماییم.
روابط عمومى سازمان
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات