پرسشنامه بررسی وضعیت فعلی و نیاز های ورزشی اعضای سازمان

پرسشنامه حاضر با هدف اطلاع از میزان انجام ورزش و علاقه اعضای سازمان  نسبت به فعالیت های ورزشی و فرهنگی تنظیم شده است تا بدین وسیله بتوان برنامه‌ریزی شایسته ای برای تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم متناسب با علایق اعضا فراهم نمود.

برای شرکت در این نظرسنجی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.


سامانه شرکت در نظر سنجی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات