پی گیری احداث کنارگذر شهر ایوان در بازدید مهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام

پی گیری احداث کنارگذر شهر ایوان در بازدید مهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات