نشست هم اندیشی روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها و معاونین اداره کل با مدیرکل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیا...

نشست هم اندیشی روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها و معاونین اداره کل با مدیرکل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیا...

حسینی افزود توجه به استفاده از برنامه مدون همراه با رعایت نظم و قوانین برای تکمیل پروژه های نیمه تمامی که در الویت بوده و پیشرفت فیزیکی قابل توجه ای دارد تاکید شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: با توجه به ماموریت ها و وظایفی که این اداره کل درحوزه پروژه های راهسازی دارد توجه به پیگیری و تکمیل پروژه های راهسازی باید در الویت قرار گیرد.

حسینی  با تاکید بر پیگیری موثر تامین اعتبارات درشهرستانها افزود: روسای ادارات لازم است درکمیته برنامه ریزی شهرستان حضور فعال داشته باشند و در راستای اعتبارات مورد نیاز پروژه های شهرستانی از هیچ کوششی دریغ ننمایند.

وی در ادامه این نشست به موضوع برگزاری جلسات و نشستهای مختلف تخصصی تاکید کرد و افزود: برگزاری این جلسات با دستورکار تعیین شده می تواند تسریع کننده امور و وظایف محوله باشد، نظم درکار و حضور به موقع را از جمله اصول اولیه مدیریتی دانست و از روسای حاضر خواست تا خود بعنوان الگو تمام و کمال مجری نظم و قوانین باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به راه اندازی کمیته نظام پیشنهادات ، نکته نظرات همکاران را در جهت پیشرفت سازمان و عملکرد این اداره کل مهم دانست و از مسئولین شهرستانی خواست تا در چارجوب این نظام فعالانه تلاش نمایند  و همچنین در ادامه تاکید نمود توجه به بحث تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع و صحیح  به مراجعین از جمله مواردی است که باید سرلوحه های کارمان قرار دهیم .

در حاشیه این نشست که معاونان املاک و حقوقی، مهندسی و ساخت، شهرسازی و معماری، بازآفرین شهری و مسکن و توسعه مدیریت و منابع انسانی حضور داشتند هرکدام به بیان دیدگاهها و مسائل مرتبط با این جلسه پرداختند و در ادامه هرکدام از روسای شهرستانی با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد اداره خود نیاز ها و مسائل خود را بیان کردند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات