آغاز دوره های آموزشی "مدیریت بحران" در شهرد ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز، در راستای ارتقای سطح آگاهی و آمادگی پرسنل شهرداری  تبریز، دوره های آموزش تخصصی مدیریت بحران در مناطق ده گانه شهرداری تبریز برگزار می شود.
بر این اساس با هماهنگی های صورت گرفته با مدیریت برنامه ریزی و حوزه بحران منطقه دو، کارگاه آموزشی با عنوان عمران و توسعه سکونتگاه های غیررسمی برای کارکنان منطقه ۲ برگزار شد.لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات