کسب رتبه عالی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات