شناسایی و برخورد با یک مورد سیم سوزی در نسیم شهر بهارستان

شناسایی و برخورد با یک مورد سیم سوزی در نسیم شهر بهارستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات