محیط بان چهارمحال و بختیاری با تیراندازی شکارچیان زخمی شد

محیط بان چهارمحال و بختیاری با تیراندازی شکارچیان زخمی شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

نظرات