برگزاری دوره آموزشی روشهای پیشرفته ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در خراسان جنوبی

برگزاری دوره آموزشی روشهای پیشرفته ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در خراسان جنوبی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات