پاکسازی ورودی و سرچشمه تفرجگاه شش پیر به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک

پاکسازی ورودی و سرچشمه تفرجگاه شش پیر به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات