توزیع یک هزار کیسه پارچه ای در میان نمازگزاران جمعه شهر مقدس قم

توزیع یک هزار کیسه پارچه ای در میان نمازگزاران جمعه شهر مقدس قم

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات