دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان گلستان

دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات