افتتاح مرکز تصفیه فاضلاب خانگی شهر تنکابن با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

افتتاح مرکز تصفیه فاضلاب خانگی شهر تنکابن با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات