احداث ۲ پارک در هر منطقه شهری همدان در سال ۹۸

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات