ایران در تولید پسماند زباله و آلودگی هوا در دنیا پیشتاز است

ایران در تولید پسماند زباله و آلودگی هوا در دنیا پیشتاز است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات