اطلاعیه مهم جهت شرکتهای متقاضی اخذ رتبه بندی

اطلاعیه مهم جهت شرکتهای متقاضی اخذ رتبه بندی
براساس نظر مسئولین محترم نظام فنی و اجرائی استان در جهت تطبیق مدارک تحصیلی افراد امتیازآور در موارد لازم اشاره شده نحوه اقدام باید بگونه زیر باشد.
۱- شرکت هایی که در نظر دارند از مدارکی که عنوان آن ها در جدول شماره۲ آئین نامه مشاوران موجود نمی باشد استفاده نمایند لازم است از دفتر برنامه ریزی آموزش وزارت علوم تائیدیه اخذ نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نمایند.
۲- مدارک تحصیلی که ارزش استخدامی دارند و در جدول شماره ۲ آئین نامه مشاوران موجود         نمی باشد می بایست از معاونت آموزش وزارت علوم نامه معادل سازی ارائه نمایند.

با تقدیم احترام
مدیر اجرائی دفتر انجمن- از طرف انوشیروان ساعدی
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات