تهیه برنامه جامع شهر با همکاری شهروندان برای نخستین بار

تهیه برنامه جامع شهر با همکاری شهروندان برای نخستین بار

شهردار اصفهان در صفحه توییتر خود نوشت: برای نخستین بار در کشور، برنامه جامع شهر اصفهان با اخذ دیدگاه شهروندان تهیه می شود.

قدرت الله نوروزی در صفحه توییتر خود نوشت: این نخستین بار در کشور است که تدوین برنامه جامع شهر از پشت درهای بسته بیرون آمده و با اخذ دیدگاه شهروندان تهیه می‌شود.

وی افزود: مدیریت شهری اصفهان در تدوین برنامه جامع، سمن ها، نهادهای بخش خصوصی و نمایندگان اقشار را دخیل کرده تا برنامه‌ای مبتنی بر مشارکت مدنی تدوین کند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات