سامانه نظام پیشنهادات شهرداری کرج را به شهروندان معرفی کنیم

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات