آغاز به کار آزمایشی طرح شهرداری الکترونیک به صورت پایلوت در منطقه ۱۲ ...

آغاز به کار آزمایشی طرح شهرداری الکترونیک به صورت پایلوت در منطقه ۱۲ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات