امضای تعهدنامه «نه به پلاستیک» بین شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی

امضای تعهدنامه «نه به پلاستیک» بین شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات