امضای تعهدنامه «نه به پلاستیک» بین شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی

امضای تعهدنامه «نه به پلاستیک» بین شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

نظرات